Uppdrag åt Sundsvalls Nyheter

Under vintern har jag haft några uppdrag åt Sundsvalls Nyheter. Bland annat att hjälpa dem igång med installationen av Newspilot från företaget Infomaker, som är ledande i landet när det gäller redaktionella system för tidningsbranschen. Min insats har varit att installera delar av systemet och se till att det fungerar, samt att vara kontaktperson mellan tidningen och leverantören.

Jag har ju själv följt systemet ända sedan tidiga alfa- och betaversioner när arbetsnamnet var Cadillac. Styrkan i detta system jämfört med konkurrerande är att det är byggt av folk som jobbat på tidningar eller haft en nära relation till dagstidningarna. Det är också en av anledningarna till att systemet är så framgångsrikt.

Jag har också testat ett format för föreläsningar som … nej, det får vi återkomma till. Ska inte avslöja för mycket :)

Däremot kan jag avslöja att vi nu börjat köra en omgång fokusgrupper, eller läsarpaneler för att utveckla vissa av tidningens tjänster. Det här är mycket spännande och jag jobbar enligt ett system som jag utvecklade tillsammans med tidigare kollegan på ST, Tinna Bondestam.

Resultatet? Ja det kommer ni ganska snabbt att se i tidningen och på webben.

Sundsvalls Nyheter, numera den enda nyhetstidningen med kontor i Stenstan.

Sundsvalls Nyheter, numera den enda nyhetstidningen med kontor i Stenstan.

 

This entry was posted in Medieutveckling, Sundsvall and tagged , , . Bookmark the permalink.