Senaste uppdraget – Sundsvalls konstförenings nya webb

www.sundsvallskonstforening.se

När jag engagerade mig i styrelsen för Sundsvalls konstförening (Skf) såg jag snabbt att den då aktuella webbplatsen behövde moderniseras. Vi skapade en mediegrupp som bland annat fick ansvaret för webb och medlemsblad.

Beträffande hemsidan så beslutade vi snabbt att övergå till ett mer hanterbart verktyg, nämligen WordPress. Själv fick jag ansvaret för överflyttningen till det nya webbhotellet och den flytten gick snabbare än beräknat. Vi upptäckte nämligen att vi måste omgående säga upp det befintliga webbhotellet för att inte fastna där ytterligare ett år.

Så skapandet av den nya webben fick gå på några dagar. Men med WP som grund är det ju ingen större konst, när man enbart ska ha en funktionell föreningshemsida.

Medlemsbladet fick en redesign under våren, utomordentligt genomförd av Annalena Persson, min tidigare kollega på Sundsvalls Tidning och även ledamot i Skf:s styrelse. Vi skapade tillsammans en grafisk profilen som passade både webb och medlemsblad – enkel men funktionell.

This entry was posted in Sundsvall and tagged , . Bookmark the permalink.