En sorts CV

 Kalla det CV, eller ”Saker jag gjort”

[ English Summary] … at the bottom of this page.

Det är lite för tidigt att skriva sina memoarer, men här är i kortform några punkter kring det jag gjort tidigare.

• Offset-tryckare. Flyttade från Sundsvall första gången 1971, för att utbildas till offset-tryckare på Ekonomitryck i Pålsboda, Närke. Så där var första steget in i den grafiska branschen. Inte så flashiga trycksaker kanske, men jag lärde mig tekniken, vilket jag kom att ha nytta av senare.

• Frilansare. Under de första tre åren i Närke började jag frilansa åt Nerikes Allehanda. Den gamla ortsredaktören Gunnar Hjalmarsson lärde mig handfast grunderna i bra lokaljournalistik och kom alltid med nyttiga tips i skrivandets svåra konst. Det vill säga att skriva kort och koncist.

• Redigerare/reporter. Anställdes som redigerare/reporter på Sundsvalls Tidning 1984. Började tidigt att intressera mig för den redaktionella tekniken och introducerade efter ett par år informationsgrafiken på tidningen. Arbetsredskapet var en Mac II SE och programmet Mac Draw.

• Nattchef. Fick 1988 tjänsten som nattchef och deltog i den projektgrupp som skulle välja vårt första redaktionella system baserat på persondatorer. Samma år började jag engagera mig i SND/S (Society for News Design Scandinavia). Vilket ledde till resor till kongresserna i USA och inblick i tidningarnas teknikutveckling.

• Projektledare. Mina studieresor och de erfarenheter jag skaffade genom SND/S ledde till att jag fick uppdraget som projektledare vid övergången till desktop-produktion i början av 90-talet. Jag tog bland annat intryck av New York Times  med flera som infört Macar för grafik och sidproduktion. Därför blev vårt val ett Macbaserat system som hette NewsEdit (senare uppköpt av Harris).

• Ny design. Från 1992 fick jag ansvar för designutvecklingen för Sundsvalls Tidning. Vi genomförde då en omfattande redigerarutbildning som blev grunden för en ny design av tidningen.
Vi blev då också första dagstidning med en grundlig redigerarmanual tryckt på tidningspapper och tillgänglig för alla i företaget. En ny version av redigerar-manualen trycktes sedan med jämna mellanrum. Version 2 trycktes 1994 i samband med införandet av den nya designen. Senare fanns redigerarmanualen som pdf och tillgänglig via ST:s intranät.

• Min första webbsida. 1994 var året då webben introducerades för svenska medier. Vid riksdagsvalet det året skickades nämligen röstresultatet ut via e-post för första gången. Tidningarna var då tvungna att skaffa e-postsystem och jag registrerade ST:s första domän, ST.se. Ett år senare, 1995, skapade jag min första webbsida. Det gjorde jag för designorganisationen SND/S, detta flera år innan moderorganisationen i USA SND öppnade sin webbplats. Sidan placerades hos Sundsvallsföretaget Swedish Connection.

Webbläsaren 1995 hette Netscape och de flesta webbsidor hade grå bakgrund, innan vi upptäckte att det gick att ändra bakgrundsfärg :). Vid den tidpunkten var publiceringen i sig tillräckligt fascinerande.

• ST Online. Jag startade tidigt utvecklingen för ST:s Internetpublicering och hade uppdraget som projektledare för ST Online (numera ST.nu), samt en del andra uppdrag knutna till webbutvecklingen.
Efter studiebesök i USA rekommenderade jag en direkt satsning på webb-publicering när andra tidningar började publicera sig via BBS:er.

• SND. Society for News Design är en organisation som engagerar drygt 3.000 medlemmar över hela världen. Föreningen ger ut ett magasin, arrangerar seminarier och kurser som rör tidningsdesign, presentationsteknik, bildhantering, nyhetsgrafik, redaktionell organisation och utveckling med mera.
Föreningen arrangerar dessutom ett antal mycket prestigefyllda tävlingar i tidningsdesign.
Jag var under tre år (1993 – 1996) ordförande i den skandinaviska avdelningen (SND/S, www.snds.org) och valdes för sedan som förste europe in som ledamot av den internationella styrelsen för SND (www.snd.org), ett förordnande på fem år som avslutas med uppdraget som ordförande (president) år 2002.
Jag har också medverkat som föreläsare vid både de skandinaviska och de internationella kongresserna, samt på SNDS-evenemang i Spanien, Frankrike och Dubai.

TU. Ett annat uppdrag knutet till dagstidningsbranschen har varit som ledamot i REP (Rådet för elektronisk publicering) under 1998 och 1999, samt TiS (Tidningen i skolan) som var en verksamhet under TU (Tidningsutgivarna). TiS heter numera Mediekompass.

• WebView. Under slutet av 1999 och under 2000 var jag tjänstledig från Sundsvalls Tidning. Då drev jag företaget WebView tillsammans med Rolf Bäck och företaget Ntech i Sundsvall. Det första systemet i Sverige för att med streckkoder och/eller sifferkoder koppla innehåll i en tryckt produkt till material på webben.
Vi fick mycket positivt mottagande på medieföretagen, som nästa alla sa ”Mycket bra idé, men inte just nu. Vi har så mycket annat …”
Den enda produkten som använde systemet var dokumentationen (en bok och programhäftet) för it-konferensen Sundsvall42.
Sedan briserade it-bubblan och alla investerare vi uppvaktat gick upp i rök.
Sedan kom Tagga med Aftonbladet (även det en flopp) men nu har vi QR-koderna som verkar att slå igenom på bred front. (Skriver mer om detta här).


Min första QR-kod, som öppnar min blogg.

• Böcker. Den senaste egna boken är en reportagebok om den stora Sundsvallsbranden 1888. Boken Den tändande gnistan utgavs i samband med 100 årsminnet av branden. Materialet finns också publicerat på www.st.nu/. Delar av detta material har under hösten 2006 publicerats som film på en DVD i samarbete med Föreningens Sundsvalls Brandmän.

Jag har också medverkat i följande publikationer med anknytning till mina uppdrag i mediebranschen:

  • Vision i fritt fall. Universitetsforlaget, Oslo, 1995.
  • Internet som den förlängda tidningen, Tidningsutgivarna 1998.
  • Låt tanken löpa, Tidningsutgivarna 2000.

Entré Sundsvall. Biljettcentralen som säljer det mesta i biljettväg i Sundsvall med omnejd, var jag med och startade och satt i dess styrelse de första åren. Det var ett samtal mellan mig och orkesterledare Stig Robertsson som gjorde att vi två tog initiativ till det som blev Entré Sundsvall. ReklamMakarna, numera Frostings kommunikationsbyrå utvecklade loggan tillsammans med oss. E:et skulle associera till ett E, ett öga och Euro-symbolen, (vi trodde ju att Sverige snart skulle ha den nya valutan).

E-papper. Jag engagerade mig direkt i Tidningsutgivarnas projekt kring e-papper när detta drog i gång 2002. Har sedan dess varit ledamot i Styrgruppen för TU:s e-pappersprojekt, samt i Redaktionsgruppen. Har under cirka tre år jobbat med olika prototyper för e-papper och som första tidning i Norden genomförde Sundsvalls Tidning under min projektledning ett test med e-papper under hösten 2006. Läsplattor med e-papper var ju föregångaren till iPad med flera surfplattor. Trots iPad så lever tekniken vidare för de som i första hand vill ha digitala böcker och annan dokumentation.
Läs mer om utvecklingen av e-papper på Epapercentral.com, och under ”Hämta dokument” finns en del dokumentation kring e-pappersprojekten.

Tidningsutveckling. I och med mina olika uppdrag och mitt engagemang för tidningsutveckling i olika former har jag ofta anlitats som föreläsare, mest inom Norden men jag har även haft uppdrag i övriga Europa, samt i USA och Mellanöstern. Ofta i samband med konferenser arrangerade av SND, SNDS och Ifra (numera WAN/Ifra).

Design Sundsvall. Det varumärke jag registrerade 2011 för mitt bildkoncept med gamla och nya bilder från Sundsvall. Bilderna har sålt bra och jag har nu flera återförsäljare i Sundsvall. Nästa steg blir att öppna en webbshop, kanske någon gång under våren 2012. Men tills vidare finns det mesta att se och beställa via mejl på designsundsvall.se/

 [ English summary ]My record – or things I have done

• Educated at on offset printing plant

• Freelance reporter at Nerikes Allehanda

• Copy Editor, reporter and photographer at Dagen

Sundsvalls Tidning:

• Reporter and Copy Editor

• Info Graphics artist – first Macintosh at the editorial department :)

• Night Editor

• Project leader for editorial systems

• Design Editor

• 1994 my first web site created for SND/Scandinavia

• Project leader for Sundsvalls Tidnings first web – ”ST Online”. Now ST.nu

• President for SND/Scandinavia 1993 – 1996

• Board member for SND 1998 – 2002. (President during 2002, the only elected president from outside North America – so far :)

• Some assignments for TU (Swedish Media Publishers’ Association)

• WebView – a project for better connection, print and web

• Project leader for Entré Sundsvall – first local ticket center

Etc. …

My own company, BDU.nu:

Design Sundsvall – a brand for local historical photos